Garage och gårdsrenovering - Västra gården 2012

Se även Östra gården  

17 dec 2011

17 dec 2011

  9 jan 2012 började man såga ner träden

 

 9 jan

10 jan 

11 jan 

 

 13 jan

15 jan, sista bollspelet

16 jan

 

17 jan

18 jan

19 jan

 

20 jan

20 jan, sista på gräsmattan.

23 jan, jorden sparas utanför så länge

 

23 jan

23 jan, läckage är huvudanledning till renoveringen.

24 jan

 

24 jan

26 jan

27 jan, tid för låghuset

 

30 jan.

31 jan, ing 28-30 får gå på "plankan"

Kylan stoppade arbetet ett tag, men den 15 feb
satte man igång igen!  

 

20 feb tillfällig parkering för några.

20 feb, sista lagret tas bort.

20 feb

 

22 feb

22 feb, nya brunnar

24 feb.

 

24 feb

28 feb

29 feb

5 mars

6 mars

7 mars

 

9 mars

9 mars

13 mars

 

14 mars

14 mars

15 mars

 

15 mars

16 mars

 23 mars

 

 

 

26 mars

26 mars

27 mars

 

30 mars

30 mars

04 april

07 april

11 april

13 april

13 april

18 april

08 maj

 

10 maj

22 maj

22 maj

 

23 maj

29 maj, gruslådan

31 maj, här kommer uteplatsen att bli


08 jun

11 jun

12 jun, dags för höghusentréerna


16 jun, sista etappen på garagetätningen

18 jun

26 jun

 

 26 jun

 04 jul

 08 juli, sommarblomster

 

10 juli, lyktstolpar sätts upp

10 juli

10 juli, upplyst vid bussgrinden

 

17 juli, nu kommer gräsmattan...

17 juli, som rullas ut

18 juli

 

07 aug, cykelboxarna tar form

10 aug, gräsmattan klipps

16 aug

21 aug, asfaltering

21 aug

29 aug

 

03 sept

04 sept

05 sept

 

11 sept

 19 sep, fiskarna släpps ut

29 sept

 

25 okt, växterna anländer

 26 okt

 26 okt


 20 nov, staketet på plats

 30 nov

 02 dec, så blev det vinter!


 

 22 april 2013, våren!

 24 april
 

 

 

Se även Östra gården.

 

 

- Startsidan -